Vilka är vi

Under 60-talet upplevde Italien en ekonomisk boom och föräldrarna till grundarna fick sina första idéer inom fastighetsmarknaden för semestervåningar. De gjorde sina första investeringar uppe i bergen, precis medan italienarna började upptäcka nöjet med skidsemestrar. Under 70-talet var vi verkliga pionjärer inom turistutvecklingen på Sardinien utan för Smaragdkusten och vi upplevde “skolresor” i Gallurien och hjälpte våra föräldrar med den första massturismen på ön. Under 80-talets början var vi djupt engagerade med att förse ön med strömgeneratorer och tankbilar för att garantera ljus och vatten till våra gäster, för på den tiden hade vi många problem att brottas med.
Vi var alldeles i början av vår aktivitet, mycket unga och vi var tvungna att klara av de svårigheter som den lokala gryende turistindustrin medförde. Då företaget växte, koncentrerade vi oss på allt som måste göras för att man bäst skulle kunna njuta av den underbara natur som denna otroligt vackra ö erbjuder. Redan på åttiotalet var vi de första att ha hand om färjebiljetterna och vi upptäckte då att lösningen på de problem som resan innebär utgör basen för den vinnande strategin i förhållande till den lokala konkurrensen.
Nu har vi två anställda som på heltid tar hand om att ge våra kunder plats på färjorna och våra platser överstiger 90% av totalantalet. Vi var även de första att organisera uthyrning av lakan till kunderna, genom att först använda oss av en manuell tvättinrättning och sedan, då behoven växte, genom att låta två anställda arbeta på heltid med att bara sköta företagets interna behov. Då vi fick mer än hundra lägenheter, förstod vi att om vi ville fortsätta vår utveckling, måste vi helt utesluta extern hjälp. För att företaget skulle kunna fungera så bra som möjligt, måste det ha till förfogande allt det som krävs för att garantera till det ökande antalet gäster. Vi förberedde och utbildade vår personal så att den alltid och utan dröjsmål skulle kunna ingripa i alla tänkbara situationer. Vi lärde oss mycket, nästan allt, och lärt ut mycket till en svår marknad, där många använt sig av vår modell, speciellt i viktiga angelägenheter.

Nu har vi två anställda som på heltid tar hand om att ge våra kunder plats på färjorna och våra platser överstiger 90% av totalantalet. Vi var även de första att organisera uthyrning av lakan till kunderna, genom att först använda oss av en manuell tvättinrättning och sedan, då behoven växte, genom att låta två anställda arbeta på heltid med att bara sköta företagets interna behov. Då vi fick mer än hundra lägenheter, förstod vi att om vi ville fortsätta vår utveckling, måste vi helt utesluta extern hjälp. För att företaget skulle kunna fungera så bra som möjligt, måste det ha till förfogande allt det som krävs för att garantera till det ökande antalet gäster. Vi förberedde och utbildade vår personal så att den alltid och utan dröjsmål skulle kunna ingripa i alla tänkbara situationer. Vi lärde oss mycket, nästan allt, och lärt ut mycket till en svår marknad, där många använt sig av vår modell, speciellt i viktiga angelägenheter.